Terveisiä Brysselin Open Days -aluekehittämispäiviltä

Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko Open Days kokosi Brysseliin yli 5000 eri alojen asiantuntijaa 54 maasta verkostoitumaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Kaiken kaikkiaan viikon aikana järjestettiin yli 100 erilaista seminaaria ja tilaisuutta. Tänä vuonna viikon teemana oli erityisesti valmistautuminen tulevaan ohjelmakauteen 2014–2020 ja Eurooppa 2020 -strategia. Open Days tarjosi myös mahdollisuuden tutustua päättyvällä kaudella rahoitettuihin ohjelmiin ja projekteihin. Erityisesti haluttiin tuoda esille hankkeiden alueellista vaikuttavuutta.

Yksi viikon aikana keskeiseksi noussut teema oli väestön ikärakenteen muutos ja sen asettamat haasteet, joihin myös etsittiin ratkaisuja esimerkiksi aktiivista ikääntymistä tukemalla. Yhtenä keinona esille nostettiin “design-thinking” ja palvelumuotoilu, jotka tarjoavat työkaluja uudenlaiseen, lähempänä asiakasta olevaan kehittämistyöhön.

Myös kestävä kehitys ja sen tukeminen oli yksi viikon kantavista teemoista. Teemaa tuotiin esille esimerkiksi kestävien energiaratkaisujen, kaupunkisuunnittelun, vastuullisten julkisten hankintojen, yritysvastuun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmista.

Open Days myös avasi näkymää tulevaan ohjelmakauteen. Projektien vaikutukset ja vaikuttavuus tulevat nousemaan yhä keskeisemmiksi kriteereiksi projektien rahoituksessa. Myös horisontaalisten vaikutusten merkitys tulee korostumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvon valtavirtaistaminen tulee huomioida aiempaa perusteellisemmin rahoituksen hakuvaiheessa ja hankkeiden toteutuksessa.

Projekteissa rakennettuja hyviä käytäntöjä esiteltiin 100 EUrban solutions -näyttelyssä. Esiteltyihin projekteihin voi tutustua täällä: http://ec.europa.eu/regional_policy/100EUrbansolutions/

Lisätietoja Open Days -viikosta täältä: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm

Puhujien esitykset ovat sivuston Library-osiossa.

Kategoria(t): Yleinen Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa