Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön – hankkeen loppuseminaari

järjestettiin Metropolian Vanhan Viertotien yksikössä 16.1.2014.

Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön -hanke toteutuu 1.1.2013 – 31.3. 2014 välisenä aikana.

Kuvassa projektipäällikkö Merja Reijonen

Kuvassa projektipäällikkö Merja Reijonen

Hankkeessa on suunniteltu, toteutettu, ja mallinnettu kehotyöskentelyyn perustuva, vakauttava ja voimaannuttava maahanmuuttajanaisille suunnattu ryhmätoiminta-malli.

Yhteiskehittelyn taustalla on tieto, että puhuminen ei itsessään vähennä pelkoon tai avuttomuuteen liittyviä kokemuksia, jotka tallentuvat ihmisen limbiseen järjestelmään (esim. Bromberg 2011). Tiedämme myös, että sensorimotorisiin kokemuksiin saadaan eheyttävä yhteys kehotyöskentelyn avulla.  Kehotyöskentely edistää keskittymiskykyä ja luo pohjaa oppimistyöskentelylle, tunnesäätelyn kehittymiselle, rauhoittumiselle ja tulevaisuuteen suuntautumiselle (Ogden 2009) Kehotyöskentelyn ytimessä on läsnäolon kokemus ja turvallisuus. Tavoitteena on ohjata asiakkaita tiedostamaan oma kehonsa ja sen käyttäminen.

Hankkeen toiminta on edennyt suunnittelunvaiheen jälkeen seuraavasti:

Koulutus kehotyöskentelyryhmän vetämiseen

Keväällä 2013 järjestettiin Metropolia AMK:ssa 3 op:n opintokokonaisuus, johon osallistui sekä sosiaalialan- ja fysioterapian opiskelijoita Metropolia ammattikorkeakoulusta että työntekijöitä pääkaupunkiseudun maahanmuuttajatyötä tekevistä organisaatioista.

Opintojakson tavoitteena oli kehittää väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille tarkoitettu kehotyöskentelyohjelma. Opintojaksolla hyödynnettiin sensorimotorinen psykoterapian, fysioterapian Basic Body Awareness -terapian (BBAT) sekä bodyflow’n lähestymistapoja sekä osallistujien kokemusta ja tietoja maahanmuuttajatyöstä ja ryhmien vetämisestä.

Seminaaritilaisuudessa Bodyflow opettaja Sophie Redman esitteli Bodyflow kehonhuoltomenetelmää ja sen periaatteita.

Kehoryhmien toteutuminen maahanmuuttajayksiköissä

Varsinaiset kehoryhmät koottiin neljässä eri maahanmuuttajayksikössä syksyllä 2013. Opiskelijat toimivat syksyllä 2013 keho-ryhmien vetäjinä neljässä eri maahanmuuttajayksikössä pääkaupunkiseudulla yhteistyössä keskusten työntekijöiden kanssa.

Uutta näkökulmaa ja uusi työkalu

Kaksi fysioterapian opiskelijaa, Maija Lehto ja Sini Ollila, kokosivat kehoryhmän ohjaajien kokemuksista tietoa opinnäytetyönsä. Opiskelijat kertoivat työskentelyn lisänneen heidän tietojaan maahanmuuttajayksiköissä toimimisesta. Kaikki osallistujat kokivat saaneensa kokemusta havainnoida oman kehon viestejä sekä uuden työkalun käyttöönsä. Yhdessä maahanmuuttaja yksikössä tarkoitus jatkaa keho-ryhmä – toimintaa keväällä 2014.

Kuvassa sosiaalialan lehtori Anna-Riitta Mäkitalo ja fysioterapian lehtori Sirpa Ahola

Kuvassa sosiaalialan lehtori Anna-Riitta Mäkitalo ja fysioterapian lehtori Sirpa Ahola

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Merja Reijonen p. 0407145154 (merja.reijonen@metropolia.fi)
fysioterapian lehtori Sirpa Ahola (sirpa.ahola@metropolia.fi)
Sosiaalialan lehtori Anna-Riitta Mäkitalo (anna-riitta.makitalo@metropolia.fi)

Teksti: Kirsi Paaso ja Anna-Riitta Mäkitalo
Kuvat: Tiina Huotari

Kategoria(t): Ajankohtaista, Hankekuulumiset, Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa