TKI-hankkeilla uutta osaamista hyvinvointialoille

Tervetuloa Metropolia AMK:n hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan pariin! Tutustu TKI-kehittämistyömme viimeisimpiin kuulumisiin sekä hyvinvointialan hankkeiden tapahtumiin ja toimintoihin näillä web-sivuilla.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , , , , , , , | Jätä kommentti

Tule kylään! – Tarjolla eväitä yrittäjyyskasvatukseen

tapahtuma kokosi yrittäjyyskasvattajia ja opiskelijoita hyvinvoinnin ja terveysalan koulusaloilta innostavaan ja osallistavaan päivään 17.3.2014. Hyrrät – Hyvinvointialalle reittejä yrittäjyyteen Tule Kylään! – tapahtuman järjestäjänä oli Metropolian Hyrrät-projekti.  Hyrrät on pyörittänyt jo vuoden verran verkottumista, jossa hyvinvointialan toimijat korkeakoulussa ja työelämässä rakentavat yhdessä innostavia reittejä ja työvälineitä alan yrittäjyyteen. Projektissa on perehdytty yrittäjyyden käsitteisiin ja kehitetty työelämätaitoja osallistumalla kohderyhmäkohtaisiin sekä kaikille toimijoille yhteisiin teemakohtaisiin osaamistyöpajoihin.

Tule kylään! – tapahtumapäivässä työskenneltiin Yrityskylässä

Hyrrat tapahtuma Yrityskyla

Kuva Ilse Skog

Tapahtumapäivä aloitettiin vierailulla Yrityskylässä Viikissä. Yrityskylä on peruskoulun kuudennen luokan oppilaille suunnattu oppimisympäristö. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilaat työskentelevät eri ammatissa sekä toimivat kuluttajina ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Idea on tuore, vain 1½-vuotta vanha, ainutlaatuinen yrittäjyyttä tutuksi toiminnallisuuden avulla opiskeluun tuova idea. Metropolian toimintaterapian opiskelijoita on mukana suorittamassa omia yrittäjyyden opintojaan ohjaamalla peruskoulun oppilasryhmiä.

Hyrrät tule kylään tapahtuma 170314 1

Kuva Kirsi Paaso

Hyrrät-projektin Tule kylään! – tapahtumapäivään osallistuvat opettajat ja muut toimijat olivat ensimmäinen aikuisryhmä joka harjoitteli yrittäjyystaitojaan pienoiskaupungin yrityksissä ja virastoissa. Kokemuksesta nousi aikuisille ”alaa vaihtaneille” toimialataitojen ja asiakasymmärryksen merkitys. Pohdittiin yhteisesti että yritystoiminnassa tarvitaan lisäksi omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä yrittäjyyden sisäistämistä laajemmin koko asenteeseen.

Hyrrät tule kylään tapahtuma 17032014 4

Kuvassa etualalla toinen henkilö vasemmalta projektipäällikkö Tiina Huotari.
Kuva Kirsi Paaso

Hyrrät tule kylään tapahtuma 17032014 2

Kuvassa Toini Harra ja Elisa Mäkinen
Kuva Kirsi Paaso

Innostavia alustuksia ja vireää keskustelua yrittäjyydestä

Yrittäjyyden tematiikkaa käytiin läpi eri puheenvuoroissa iltapäivällä. Hyrrät projektissa toimivien yliopettajien Elisa Mäkisen ja Toini Harran puheenvuorossa käytiin läpi opettajien yhteiskehittelyssä tekemää koontia yrittäjyyskasvatuksen vaatimuksista. Enää opinnoissa ei riitä perusopintojen tekeminen ja oman toiminnan suunnittelu. Yrittäjyyden ymmärtämiseen tuodaan mukaan verkostoimista, alan yrittäjien yhteistyötä ja asiakkaita koulutustoimintaan. Opettajien esityksen mukaan myös asennetta, sisäisen yrittäjyyden ominaisuutta on mahdollista oppia ja lisätä.

Tutkija Karoliina Jarenko Filosofian akatemiasta muistutti peräänkuuluttaa innostusta tietotaitojen rinnalle. Jarenkon mukaan ”innostunut ihminen on innovatiivinen, ahkera ja oppii nopeasti”.  Yrittäjyyteen liittyy kehittämistarve ja kyky uudistua. Niihin tarvitaan sisäistä motivaatiota ja innostusta, parhaimmillaan työssä pääsee jopa ”flow” tilaan. Tekemisellä on kuitenkin syytä olla merkitys asiakkaille tai yhteiskunnalle. ”Kun teet itsellesi mieleisiä asioita, otat niistä vastuun ja ne ovat merkityksellisiä myös muille”, toteaa Jarenko. Hän lainaa myös filosofi Lauri Järvilehdon käyttämää Aristoteleen lausahdusta: “Kutsumuksesi on siellä, missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet”.

Opiskelijayrittäjyyden kehittäminen on tärkeä kehittämiskohde myös Lahden ammattikorkeakeakoulussa.  oli kertomassa lehtori Jari-Pekka Jokinen.  Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus valita opiskelutavaksi yrittäjyyteen tähtäävä oppimispolku. Polun valinneet opiskelijat toimivat osuuskuntamallissa ja ottavat entistä enemmän vastuuta opiskelun ulkopuolisesta toiminnasta. Verrattuna työelämälähtöiseen polkuun, missä opettaja tarjoaa yhteydet, on opettaja mukana valmentajan roolissa. ”Toimin valmentajana ja järjestän treenejä. Myöhemmin opiskelijat voivat jakaa itsenäisesti treeneissä tehtäviä ja vastuita eri projekteja varten”, kertoi Jokinen.  Lahden atk tarjoaa tähän opettajille tiimioppimisen koulutusta.

Korkeakoulujen ulkopuolisesta tuesta oli kertomassa YES-verkoston toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen. YES-verkosto ry edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista johon verkosto tarjoaa koulutusta ja työpaketteja erilaisille toimijoille. Työelämän muutosten johdosta on myös yrittäjyys muuttunut. Aiemmin yrittäjyys oli tyypillisintä keskiasteen opiskelun käyneillä mutta tänä päivänä sen osaamista opetetaan korkeakouluissa. Nykypäivän yrittäminen perustuu tieto-taitoon. Työelämävalmiuksiin tarvitaan kykyä sietää epävarmuutta ja muutoksia mitkä vaativat itsensä johtamisen valmiuksia. Yrittäjämäistä asennetta, kiteyttää Lehtonen oikeastaan koko päivän teemaa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tiina Huotari, tiina.huotari@metropolia.fi, gsm. 040 674 3377

Hyvinvointialalle reittejä yrittäjyyteen – HYRRÄT

Teksti: Kirsi Paaso

Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista, Hankekuulumiset, Yleinen | Avainsanoina , , , , , , , , , , , | Jätä kommentti

Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön -hankkeelta loppujulkaisu mikrokirjaformaatissa

Maaliskuussa päättyvältä Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön -hankkeelta on ilmestynyt loppujulkaisu mikrokirjaformaatissa. Tervetuloa tutustumaan keholliseen työskentelyyn maahanmuuttajaryhmien vetämisessä!

Mikrokirjaan pääset tästä.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön – hankkeen loppuseminaari

järjestettiin Metropolian Vanhan Viertotien yksikössä 16.1.2014.

Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön -hanke toteutuu 1.1.2013 – 31.3. 2014 välisenä aikana.

Kuvassa projektipäällikkö Merja Reijonen

Kuvassa projektipäällikkö Merja Reijonen

Hankkeessa on suunniteltu, toteutettu, ja mallinnettu kehotyöskentelyyn perustuva, vakauttava ja voimaannuttava maahanmuuttajanaisille suunnattu ryhmätoiminta-malli.

Yhteiskehittelyn taustalla on tieto, että puhuminen ei itsessään vähennä pelkoon tai avuttomuuteen liittyviä kokemuksia, jotka tallentuvat ihmisen limbiseen järjestelmään (esim. Bromberg 2011). Tiedämme myös, että sensorimotorisiin kokemuksiin saadaan eheyttävä yhteys kehotyöskentelyn avulla.  Kehotyöskentely edistää keskittymiskykyä ja luo pohjaa oppimistyöskentelylle, tunnesäätelyn kehittymiselle, rauhoittumiselle ja tulevaisuuteen suuntautumiselle (Ogden 2009) Kehotyöskentelyn ytimessä on läsnäolon kokemus ja turvallisuus. Tavoitteena on ohjata asiakkaita tiedostamaan oma kehonsa ja sen käyttäminen.

Hankkeen toiminta on edennyt suunnittelunvaiheen jälkeen seuraavasti:

Koulutus kehotyöskentelyryhmän vetämiseen

Keväällä 2013 järjestettiin Metropolia AMK:ssa 3 op:n opintokokonaisuus, johon osallistui sekä sosiaalialan- ja fysioterapian opiskelijoita Metropolia ammattikorkeakoulusta että työntekijöitä pääkaupunkiseudun maahanmuuttajatyötä tekevistä organisaatioista.

Opintojakson tavoitteena oli kehittää väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille tarkoitettu kehotyöskentelyohjelma. Opintojaksolla hyödynnettiin sensorimotorinen psykoterapian, fysioterapian Basic Body Awareness -terapian (BBAT) sekä bodyflow’n lähestymistapoja sekä osallistujien kokemusta ja tietoja maahanmuuttajatyöstä ja ryhmien vetämisestä.

Seminaaritilaisuudessa Bodyflow opettaja Sophie Redman esitteli Bodyflow kehonhuoltomenetelmää ja sen periaatteita.

Kehoryhmien toteutuminen maahanmuuttajayksiköissä

Varsinaiset kehoryhmät koottiin neljässä eri maahanmuuttajayksikössä syksyllä 2013. Opiskelijat toimivat syksyllä 2013 keho-ryhmien vetäjinä neljässä eri maahanmuuttajayksikössä pääkaupunkiseudulla yhteistyössä keskusten työntekijöiden kanssa.

Uutta näkökulmaa ja uusi työkalu

Kaksi fysioterapian opiskelijaa, Maija Lehto ja Sini Ollila, kokosivat kehoryhmän ohjaajien kokemuksista tietoa opinnäytetyönsä. Opiskelijat kertoivat työskentelyn lisänneen heidän tietojaan maahanmuuttajayksiköissä toimimisesta. Kaikki osallistujat kokivat saaneensa kokemusta havainnoida oman kehon viestejä sekä uuden työkalun käyttöönsä. Yhdessä maahanmuuttaja yksikössä tarkoitus jatkaa keho-ryhmä – toimintaa keväällä 2014.

Kuvassa sosiaalialan lehtori Anna-Riitta Mäkitalo ja fysioterapian lehtori Sirpa Ahola

Kuvassa sosiaalialan lehtori Anna-Riitta Mäkitalo ja fysioterapian lehtori Sirpa Ahola

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Merja Reijonen p. 0407145154 (merja.reijonen@metropolia.fi)
fysioterapian lehtori Sirpa Ahola (sirpa.ahola@metropolia.fi)
Sosiaalialan lehtori Anna-Riitta Mäkitalo (anna-riitta.makitalo@metropolia.fi)

Teksti: Kirsi Paaso ja Anna-Riitta Mäkitalo
Kuvat: Tiina Huotari

Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista, Hankekuulumiset, Yleinen | Jätä kommentti

Saisiko olla digitaalista varhaiskasvatusta?

Metropolia kurottautuu peliosaamisellaan uudelle alueelle. Varhaiskasvatuksen oppimistavoitteiden tavoittelu digitaalisin keinoin on Metropolian uuden monialaisen oppimateriaalihankkeen kantava idea.

Kasvatus perustuu oppimisen avulla saavutettavaan toivoon paremmasta huomisesta. Luonnon kantokyvyn ylittyminen ja luonnonvarojen ehtyminen haastavat koko ihmiskuntaa ennen näkemättömällä tavalla. Samaan aikaan kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kasvaa. Tarvitaan uudenlaista sivistystä, jonka rakentuminen alkaa varhaislapsuudesta.

Ekososiaalisesti sivistyneen ihmisen maailmasuhde on kokonaisvaltaisesti vastuullinen. Vastuullinen maailmasuhde rakentuu myötätunnosta, kohtuullisuudesta, kyvyistä tasavertaiseen vuorovaikutukseen sekä seuraamustietoisesta käyttäytymisestä. Ekososiaalisesti sivistyneet kansalaiset muodostavat sellaisen hyvinvointiyhteiskunnan, josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä.

Kohti ekososiaalisesti tiedostavaa sivistysyhteiskuntaa  -hanke toteutuu Metropolian, Lastentarhanopettajaliiton, Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien Regional Centres of Expertise -verkoston yhteistyönä.

Hankkeen tuotoksena syntyy sähköinen internetselaimella käytettävä kestävän kehityksen kasvatuksen oppimateriaalikokonaisuus varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin suomen ja englanninkielellä. Oppimateriaali edustaa uusinta kestävän kehityksen tutkimustietoa ja se on linjattu YK:n kestävän kehityksen koulutuksen vuosikymmenen 2005–2014 tavoitteiden ja juuri uudistuneen Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaiseksi. Oppimateriaali julkistetaan syksyn 2014 aikana.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Arto Salonen, arto.salonen(at)metropolia.fi

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Mistä syntyy hyvä asuminen?

HEA-hankkeen päämääränä on ollut tuottaa ikäihmisten asumiseen hyvinvointia ja energiatekokkuutta. Mistä sitten syntyy hyvä asuminen? Katso Loppukiri-yhteisötalossa asuvien kokemuksista ja näkemyksistä koostettu video:

Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista, Hankekuulumiset | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Infotilaisuus uusista Horisontti2020 -hauista

Ajankohtaista  Horisontti2020 -infoa olisi saatavana 27.11.201 järjestettävässä infossa: https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/horisontti2020hakuinfo

Tilaisuudessa avataan mm. Marie Curie-rahoitusta. Sitä voi hakea esim. yksittäinen tutkija, ei ole siis konsortiovaadetta. Kiinnostusta saattaa olla myös tahoilla, joilla olisi tarvetta saada ulkomailta tutkija Suomeen 2-3:ksi vuodeksi. Kyseessä on siis pitkäkestoinen tutkijavaihto oikeastaan kaikilla mahdollisilla aloilla. Marie Curiesta löytyy myöshyvä tietopaketti Tekesin EUTI:n nettisivuilta.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Terveisiä Brysselin Open Days -aluekehittämispäiviltä

Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko Open Days kokosi Brysseliin yli 5000 eri alojen asiantuntijaa 54 maasta verkostoitumaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Kaiken kaikkiaan viikon aikana järjestettiin yli 100 erilaista seminaaria ja tilaisuutta. Tänä vuonna viikon teemana oli erityisesti valmistautuminen tulevaan ohjelmakauteen 2014–2020 ja Eurooppa 2020 -strategia. Open Days tarjosi myös mahdollisuuden tutustua päättyvällä kaudella rahoitettuihin ohjelmiin ja projekteihin. Erityisesti haluttiin tuoda esille hankkeiden alueellista vaikuttavuutta.

Yksi viikon aikana keskeiseksi noussut teema oli väestön ikärakenteen muutos ja sen asettamat haasteet, joihin myös etsittiin ratkaisuja esimerkiksi aktiivista ikääntymistä tukemalla. Yhtenä keinona esille nostettiin “design-thinking” ja palvelumuotoilu, jotka tarjoavat työkaluja uudenlaiseen, lähempänä asiakasta olevaan kehittämistyöhön.

Myös kestävä kehitys ja sen tukeminen oli yksi viikon kantavista teemoista. Teemaa tuotiin esille esimerkiksi kestävien energiaratkaisujen, kaupunkisuunnittelun, vastuullisten julkisten hankintojen, yritysvastuun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmista.

Open Days myös avasi näkymää tulevaan ohjelmakauteen. Projektien vaikutukset ja vaikuttavuus tulevat nousemaan yhä keskeisemmiksi kriteereiksi projektien rahoituksessa. Myös horisontaalisten vaikutusten merkitys tulee korostumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvon valtavirtaistaminen tulee huomioida aiempaa perusteellisemmin rahoituksen hakuvaiheessa ja hankkeiden toteutuksessa.

Projekteissa rakennettuja hyviä käytäntöjä esiteltiin 100 EUrban solutions -näyttelyssä. Esiteltyihin projekteihin voi tutustua täällä: http://ec.europa.eu/regional_policy/100EUrbansolutions/

Lisätietoja Open Days -viikosta täältä: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm

Puhujien esitykset ovat sivuston Library-osiossa.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , , , , , , , , , , , | Jätä kommentti

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN & OPPILAITOSTEN OPINNÄYTETYÖ- JA TKI-YHTEISTYÖTAPAAMINEN

Aika: ke 6.11.2013 klo 11.30 – 16.00
Paikka: Myyrmäen terveysaseman auditorio, 1 krs., Jönsaksentie 4, Vantaa. Ilmoittautuminen kahvitarjoilun järjestämiseksi viimeistään 28.10.2013 mennessä.

Linkki ilmoittautumiseen
Ohjelma (pdf)

Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista | Avainsanoina , , , , , , , , | Jätä kommentti

HytoPro-ryhmä osallistui Käytettävyys & käyttökokemus -tapahtumaan

SIGCHI Finland ja Aalto Service Factory järjestivät käytettävyyteen ja käyttökokemukseen liittyvän kaksikielisen tapahtuman torstaina 19. syyskuuta 2013 Helsingissä.

Englanninkielinen Engaging Interaction keskittyi vuorovaikutuksen ja käytettävyyden suhteisiin ja siihen, millaista hyötyö erilaisilla vuorovaikutuselelmenteillä on käytettävyydelle.Suomenkielisessä Terveys, hyvinvointi & UX -osiossa puolestaan esiteltiin erilaisia käytettävyyden case-tutkimuksia, esimerkikisi terveydenhuollon tietojärjestelmähankinnasta vastaavaa Apotti-hanketta. Lisäksi tauoilla esiteltiin erilaisia demoja aiheeseen liittyen. Tutustu aiheisiin lähemmin täällä.

Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti